Bộ tranh canvas tù trưởng và đại bàng – TGH599

1,100,000

Chim đại bàng biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và sự bất tử. Treo một bức tranh canvas tù trưởng và đại bàng thể hiện sự hòa hợp giữa sức mạnh và con người trong phòng khách nhà bạn là một sự lựa chọn tuyệt vời.

X